Activity

  • Tillman Moesgaard posted an update 11 months, 3 weeks ago

    Surat Yasin adalah salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur\’an yang adalah kitab suci dari orang Islam. Terhitung sebagai salah satu surat Makkiyah, merupakan macam surat yang di turunkan di kota Makkah ini memiliki banyak sekali kandungan ayat di dalamnya seperti pokok-pokok keimanan, beberapa petunjuk kekuasaan Allah, petunjuk dari kematian, perihal hari akhir dan beberapa kisah pengorbanan para syuhada serta pendakwah Islam. Dan di Indonesia sendiri bacaan surat Yasin sendiri termasuk yang paling kerap di baca dalam tiap acara umat Islam seperti dalam acara Yasinan sampai ketika ada orang yang meninggal.

    Membaca surat Yasin bukan cuma baik untuk di baca secara bersama-sama saja, tetapi juga untuk di baca saat sendirian.

    Bacaan Surat Yasin yang berkeinginan menambah amalan harian, Anda dapat membaca bacaan surat Yasin untuk mendapatkan sebagian keutamaan yang ada di dalamnya seperti orang yang membaca surah Yasin akan di ampuni dosanya. Terdapat sebuah hadis yang mana membeberkan perihal seseorang yang membaca surah Yasin di waktu malam maka di keesokan harinya akan di ampuni segala dosa-dosanya. Orang yang membaca surat ini juga akan menerima ketenangan hati sehingga tak akan gampang patah semangat atau bersedih.

    Lalu keutamaan yang selanjutnya ialah bahwa orang yang membaca bacaan surat Yasin akan mendapatkan predikat di anggap mati secara syahid. Mati secara syahid dalam Islam hanya bisa di peroleh oleh orang-orang tertentu yang mengalami suatu hal khusus hingga menyebabkan kematiannya seperti peperangan atau ibu yang melahirkan. Nah ini hanya dengan membaca Yasin saja telah di anggap mati syahid. Selain hal yang tersebut di atas, membaca surah Yasin juga akan membikin sakaratul maut yang Anda alami akan terasa mudah dan tidak menyakitkan. Anda juga akan menerima azab kubur yang telah di ringankan lebih-lebih dahulu. Dan sekiranya Anda rutin membaca surah ini akan membikin jiwa Anda bersih dan suci. Dan yang paling penting nanti di hari kiamat Anda akan menerima syafa\’at terutamanya dari ayat Al-Qur\’an. beberapa keutamaan dari surat Yasin.